Vrienden van de Sloterplas

De Vrienden van de Sloterplas zetten zich in voor behoud en versterking van de kwaliteiten van de Sloterplas en het Sloterpark in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam >>

 

Recente berichten

* Betere waterkwaliteit Sloterplas
* Het vernieuwde Café Oostoever nu glasdicht
* Vernieuwde oever langs Meer en Vaart
* Wilgenlaantje met nieuwe wilgen
*
Tineke Rombout krijgt lintje tijdens de 'Lintjesregen'
*
Vuurwerk Sloterplas op 27 april
* Iepezaadjes aan de Sloterplas
* Erfgoed van de Week | Flaneren tussen zeldzame iepen
* Van Eesteren vaarseizoen van start
*
Kanokaart Nieuw-West gepresenteerd


Betere waterkwaliteit Sloterplas

Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en samen met de gemeente Amsterdam aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Sloterplas. Dit doen we omdat zowel flora als fauna zich beter ontwikkelt in schoon helder water. In dit schone water kunnen inwoners dan veilig zwemmen en goed recreëren.

Kluiten met quaggamossels

Europese regelgeving stelt eisen aan de kwaliteit van water, zowel voor de aquatische ecologie (de Europese Kaderrichtlijn Water: KRW) als voor zwemwater (de Zwemwaterrichtlijn: ZWR). Deze richtlijnen zijn een ijkpunt bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder >>

 

Het vernieuwde Café Oostoever nu glasdicht

Na maandenlange periode van langzame vorderingen was er in april duidelijk voortgang in de vernieuwing van het gebouw van Café Oostoever. In de tweede helft van april werd het bouwwerk glasdicht gemaakt. Er zijn nu grote glazen vensters die de begane grond en de eerste etage afsluiten. Ook is de trap aan de zijkant vernieuwd en zijn de witte vlakken opnieuw geschilderd. Als het interieur verder is afgewerkt kan later dit jaar het café voor het publiek worden opengesteld.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 24 april 2016.

Lees verder >>

Zie ook: Café Oostoever krijgt een nieuwe opbouw >>

 

Vernieuwde oever langs Meer en Vaart

In het afgelopen half jaar vonden werkzaamheden plaats langs de zuidwestoever van de Sloterplas, langs Meer en Vaart. Er werden nieuwe trappen aangelegd, betonnen wanden rond de bomen geplaatst en nieuwe tegels gelegd. Ook verscheen er een nieuwe houten steiger in het water. Voor de 4 mei-herdenking was het grootste deel van het terrein gereed. Enkele afrondende werkzaamheden worden nog uitgevoerd.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 4 mei 2016.

Lees verder >>

Zie ook: Werkzaamheden Zuidwestoever Sloterplas

 

Wilgenlaantje met nieuwe wilgen

Bijna vijf maanden na het verwijderen van de oude wilgen van het Wilgenlaantje aan de Oostoever van de Sloterplas zijn de werkzaamheden afgerond. Als bekroning op het werk werden in de laatste week van april 2016 nieuwe wilgen aangeplant, zodat het laantje er nu weer nieuw en mooi uitziet.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 29 april 2016.

Zie ook: Wilgenlaantje zonder wilgen >>


Tineke Rombout krijgt lintje tijdens de 'Lintjesregen'

Tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' kreeg Tineke Rombout op 26 april 2016 in de Nieuwe Kerk door burgemeester Eberhard van der Laan een lintje opgespeld. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar vele werkzaamheden als vrijwilliger in de afgelopen decennia.

Tineke Rombout heeft zich in het Stadsdeel Nieuw-West ingespannen (en doet dat nog steeds) voor de volgende organisaties:

* Stichting Eigenwijks
* Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (VHS)
* Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS)
* Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
* Van Eesterenmuseum
* Broedplaats HW 10 (Hendrik van Wijnstraat 10)

Tekst en foto: Erik Swierstra; 26 april 2016.


Vuurwerk Sloterplas op 27 april

In de Amsterdamse Gemeentekrant van 21 april 2016 staat op pagina 11 een verkeerde datum genoemd. Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas vindt niet plaats op 26 april, maar op woensdag 27 april (op Koningsdag), om 22.00 uur.

Lees verder >>


Iepezaadjes aan de Sloterplas

Tussen half april en half mei is de tijd van de iepezaadjes. Eerst worden de talrijke iepen in Amsterdam en ook bij de Sloterplas gehuld in een lichtgroene waas van iepevruchtjes, met daarin de iepezaadjes, die na enige tijd opdrogen en als lichtgele neerslag van de bomen dwarrelen. Het lijkt alsof het 'zaadjes sneeuwt'. Daarom ook de term 'iepesneeuw'. Omdat het Sloterpark de locatie met de grootste concentratie iepen in Amsterdam is, is dit verschijnsel ook rond de Sloterplas jaarlijks goed waar te nemen.

Iepezaadjes aan de Sloterplas; 20 april 2016. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Erfgoed van de Week | Flaneren tussen zeldzame iepen

De meest karakteristieke boom in het Amsterdamse stadsbeeld krijgt dit jaar weer extra aandacht tijdens de vijfde editie van het Springsnow Festival (21 april-21 mei). Met meer dan 75.000 iepen is Amsterdam de iepenhoofdstad van de wereld. Door de hele stad zijn wel 50 verschillende soorten te vinden. Aan de Sloterplas in Nieuw-West staat de zeldzame Bea Schwarz-iep.

Lees verder >>

 

Van Eesteren vaarseizoen van start

Wegens populariteit en goede traditie biedt het Van Eesterenmuseum, samen met Natuur- en Milieueducatie Nieuw-West, ook in 2016 een reeks avontuurlijke vaartochten door de Westelijke Tuinsteden aan. De start van het vaarseizoen en de eerste vaartocht van zeven was zaterdag 23 april.


Via Slotermeer, Sloterplas én Natureluur naar 'Café Buiten'. Tijdens de tocht is ruim aandacht voor architectuur, natuur, kunst en cultuur, maar ook voor watermanagement, stedenbouwkundige geschiedenis, sport en nog veel meer.

Lees verder >>

 

Kanokaart Nieuw-West gepresenteerd

Tijdens het evenement 'Lentekriebels in de Tuinen van West' op 20 april 2016 werd de nieuwste uitgave van de Kanokaart Nieuw-West gepresenteerd, waarop ook de nieuwe kanoroutes in de Tuinen van West, met name in de Polder De Eendracht (Osdorper Binnenpolder-Noord), zijn aangegeven. In het afgelopen jaar zijn er diverse brugjes over de watergangen gebouwd, waardoor er nu mooie kanoroutes door dit gebied zijn ontstaan. Het is nu ook mogelijk om vanaf de Sloterplas daarheen te kanoën, via een tweetal overstapplekken.

Ronald Mauer, Jasper Smink en Wouter van der Wulp met de nieuwe Kanokaart Nieuw-West. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zaterdag 16 april 2016

U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10 aan het Kröller Mullerpark.

Lees verder >>


Hotelinitiatief Sloterplas

Uit de Bestuurscommissie Nieuw-West; 30 maart 2016

Een politiek gevoelig onderwerp was en is de vraag of aan de oostzijde van de Sloterplas, bijvoorbeeld op of nabij het Watersporteiland, een hotel gebouwd zou mogen worden. Een ondernemer heeft hiervoor een concreet plan ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, en B&W hebben de BC om advies gevraagd.

Lees verder >>


De quaggamossel in de Sloterplas

Reeds vele jaren kampt de Sloterplas met het probleem van de blauwalgen. Bij warm weer gaan de algen bloeien en geven een groen-blauw waas over het water, het is dan niet meer geschikt als zwemwater. De groei en bloei van de blauwalgen wordt veroorzaakt door een te grote voedselrijkdom van het water. Deze wordt veroorzaakt door ophoping van plantenresten uit de omgeving in het water. Het water wordt hierdoor troebel en is een gunstige leefomgeving voor de blauwalg.

Quaggamossel (Dreissena bugensis).
Foto: Wikipedia.

Lees verder >>

Zie ook: Speciale mossel verbetert zwemwater Sloterplas

 

Drie nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant

Tijdens de Boomfeestdag op 16 maart 2016 waren een aantal leerlingen van de Pro Regeschool aanwezig bij het planten van drie nieuwe Bea Schwarz-iepen. Eigenlijk was het geen planten, maar het scheppen van aarde op de wortelkluit van de reeds geplaatste bomen. Ook werden er twee tegels onthuld die informatie hierover geven.

De scheppen staan klaar bij de drie bomen.

Lees verder >>


De Krulhaarkelkzwam houdt van de kou

Wel 250 kruljaarkelkzwammen werden gespot in het Sloterpark. Een prachtige winterpaddenstoel.

Kijk daarom goed om je heen in het park, want over een paar weken zijn ze verdwenen. Vele zijn al flink aangevroten door slakken, springstaarten en insectenlarven.

Lees verder >>

 

Herstel bijzonder Bea Schwarz-iepenlint start met feestje

Woensdag 16 maart 2016 om 10.00 uur is het feest. Dan begint het herstel van een uniek bomenlint aan de Noordzijde van de Sloterplas.

Op 17 mei 2015 gaf de Reinier Sijpkens een speciale ode aan de Bea-Schwarz-iepen aan de Noordzijde.

Deze dubbele bomenrij uit de jaren vijftig is een eerbetoon aan Bea Schwarz. De vereniging ijvert al jaren voor het herstel en is dan ook in een hieper-de-iep-hoera-stemming.

Lees verder >>

 

Sloeprondvaart Sloterplas op 12 maart 2016

Ontdek Amsterdam tijdens 24H West!

24H Amsterdam is dé manier om de stad op een nieuwe manier te ervaren. Of het nu oost, west, noord, zuid of zuidoost betreft. Bij de voorjaarseditie 24H West staat het westen van Amsterdam centraal. Vanaf zaterdagmiddag 12 maart 12.00 uur tot zondagmiddag 13 maart 12.00 uur vind je in West heel veel leuke en ongewone evenementen.

Sloterplas Oostoever. Foto: Iwan Daniels.

Doe zaterdag 12 maart een rondje Sloterplas en ga het ruime Nieuw-West-sop op met het Van Eesterenmuseum. Speciaal voor de 24H van West ligt er aan de Oostoever van de Sloterplas een megasloep klaar voor een mooie en informatieve rondvaart van een goed uur. Onze goed geïnformeerde gids Wouter van der Wulp vertelt je alles over de geschiedenis, heden en toekomst van het blauwe hart van de Westelijke Tuinsteden.

Lees verder >>

 

Op weg naar Basbewust Beleid

Hoe is het mogelijk, dat een festival in de praktijk leidt tot onduldbare overlast en veel klachten, maar toch binnen alle gestelde geluidsnormen blijft? Lager Toontje legt het uit.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij openlucht-evenementen luidt als volgt:
"Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A)."

Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft.

Lees verder >>

 

Watervisie Amsterdam 2040

De nieuwe Watervisie Amsterdam 2040 is vrijgegeven voor inspraak. De concept-Watervisie Amsterdam 2040 ligt van 7 januari tot 17 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis en is ook on-line beschikbaar. De watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018.

De Watervisie heeft betrekking op de hele gemeente Amsterdam. Er zijn buiten de algemene teksten enkele alinea's gewijd aan de Sloterplas en andere wateren in Nieuw-West.

Lees verder >>

 

Bezwaren op het aanleggen van de Westtangent

Omdat de Westtangent langs de randen van het Sloterplaspark van Sloterdijk naar Schiphol rijdt willen we als belanghebbenden bezwaar maken tegen de plannen zoals voorgesteld door de gemeente en stadsregio voor de Slotermeerlaan-zuid, Meer en Vaart-noord en Meer en Vaart-midden.

Asfaltvlakte van de geplande Westtangent op Meer en Vaart ter hoogte van de Sloterplas.

Lees verder >>

 

Valentijnsexcursie zondagmiddag 14 februari

Op Valentijnsdag zindert het park van de liefde. De ideale dag voor een excursie met verhalen, gedichten en pauze met koek en zopie.

We wandelen met Wouter door het park, de Natureluur, de Heemtuin en het Ruige Riet. Centraal staat de relatie tussen bomen en liefde, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Er is zoveel meer te zien, te horen, te ruiken, te voelen, te proeven, te ...
Lees verder >>


Herstel kademuur bij het Wilgenlaantje

Een jaar geleden werd aangekondigd dat de kademuur bij het Wilgenlaantje aan de noordoostoever van de Sloterplas hersteld zou gaan worden. De kademuur is inmiddels zo'n zestig jaar oud en aan herstel toe. Nader onderzoek wees uit dat de kademuur van beton is, met een houten damwand. Op bijgaande tekening is een doorsnede te zien.

Lees verder >>


Herstel Bea Schwarz-erelint van start met eerst kap en verplanten

Ten noorden van de Sloterplas starten in januari 2016 werkzaamheden aan de bomen. Het gaat om de iepen aan de Noordzijde, en in Burgemeester van de Pollstraat en Burgemeester Hogguerstraat.

Links de Bea Schwarz-iepen langs de Noordzijde.
Foto: Erik Swierstra.

Noordzijde
Langs de Noordzijde staan bijzondere en zeldzame iepen, de Bea Schwarz-iepen. Begin 20ste eeuw stierven overal in Europa de iepen door verwelking. Bea Schwarz heeft ontdekt dat dat door een schimmel kwam. Nergens in het land staan zoveel Bea Schwarz-iepen als langs de Noordzijde.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 24 januari 2016 van 14.00 tot 16.00 uur
in het Watersportcentrum Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 4

Onder het genot van een drankje en hapje laat fotograaf en Nieuw-West bewoner Erik Swierstra ons een fotoreportage zien over de recente ontwikkelingen aan de Sloterplas en in het Sloterpark. Na afloop kunnen wij met elkaar van gedachten wisselen over de plannen.

Wij zien uw komst van harte tegemoet!

Lees verder >>


Nieuwjaarsduik Sloterplas 2016

Net als op veel andere plaatsen in de wereld (waarvan 225 in Nederland) vindt ook aan de Sloterplas een jaarlijkse Nieuwjaarsduik plaats. Dit jaar was de negende editie. Bij het strandje aan de noordwestoever van de plas verzamelden zich op 1 januari om 13.00 uur weer een paar honderd mensen die zich in het koude water begaven.

Nieuwjaarsduik Sloterplas 2016. Tekst en foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>

 

Nieuws 2015 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief.

 
Sloterplas